BOATHOUSE Tax Consultancy

Fiscaal vastgoedadvies

Wetenschappelijke publicaties

Hieronder is een overzicht opgenomen van de titels van de wetenschappelijke publicaties van Aad Rozendal. De inhoud van deze publicaties is te raadplegen via de uitgevers (meestal Kluwer of SDU) die de publicaties hebben opgenomen in de fiscale tijdschriften. Indien u geen toegang heeft tot deze publicaties maar toch kennis wenst te nemen van de inhoud, dan kunt u het contactformulier invullen. 

2018

Nieuw beleidsbesluit ondernemingsfaciliteiten overdrachtsbelasting, FBN 2018/29

Interpretatiekwesties in de overdrachtsbelasting, NTFR 2018/1461

Recente rechtspraak inzake de fusie- en splitsingsfaciliteit in de overdrachtsbelasting, FBN 2018/25

Vermogensetikettering van vastgoed in bedrijfsopvolgingssituaties, WFR 2018/48

Actualiteiten inzake het begrip woning in de overdrachtsbelasting, FBN 2018/18

2017

De bezitseis in de BOR en de aankoop van 'losse' vermogensbestanddelen, NTFR 2017/2851

Fusies en splitsingen in de overdrachtsbelasting, PE Tijdschrift Bedrijfsopvolging, 2017/3, blz. 6-11

De heffingsmaatstaf in de overdrachtsbelasting bij de verkrijging van aandelen, WFR 2017/102

Bedrijfsopvolging en vastgoed; actuele ontwikkelingen, FBN 2017/5

Het begrip 'woning' in de overdrachtsbelasting; de Hoge Raad schept duidelijkheid! FBN 2017/2

2016

Toepassing 'oude' wetgeving op later verantwoorde voordelen, NTFR-B 2016/41

De (on)wenselijkheid van een beleggingsfictie voor vastgoed in de BOF; een verduidelijking, WFR 2016/214

Art. 4 Wet BRV en bedrijfsopvolging, PE Tijdschrift Bedrijfsopvolging 2016/4, blz. 6-12

De ontwikkelende vastgoedbelegger in de inkomstenbelasting, S.M.H. Dusarduijn, J.L.M. Gribnau en F.J. Elsweier (red.), Van der Geldbundel, 2016, blz. 239-246

Fiscale aspecten van ruziesplitsing, FBN 2016/45

Onzakelijke lening, resultaatinkomen en tbs, NTFR-B 2016/26

De kwalificatie als woning in de overdrachtsbelasting, WPNR 2016/7114, blz. 557-563

Vastgoed als werkzaamheid in de inkomstenbelasting, FBN 2016/28

Bedrijfsopvolging en vastgoedvennootschappen: einde van een discussie? WFR 2016/127

De BOF-arresten van april 2016, FBN 2016/24

De zakelijkheidstoets van de fusiefaciliteit in de overdrachtsbelasting, FBN 2016/10

Afscheid van 2015 en vooruitblik naar 2016 (Opinie), NTFR 2016/1