Wetenschappelijke publicaties

Voor belastingadviseurs en andere zakelijke dienstverleners verzorgt BOATHOUSE Tax Consultancy regelmatig cursussen en lezingen. Deze gaan over diverse fiscale (vastgoed) onderwerpen.

Een cursus of lezing volgen?

Hieronder is een overzicht opgenomen van de titels van de wetenschappelijke publicaties van Aad Rozendal. De inhoud van deze publicaties is te raadplegen via de uitgevers (meestal Kluwer of SDU) die de publicaties hebben opgenomen in de fiscale tijdschriften. Indien u geen toegang heeft tot deze publicaties maar toch kennis wenst te nemen van de inhoud, dan kunt u het contactformulier invullen. 

Contact

Jaren van publicatie

2018

 • Nieuw beleidsbesluit ondernemingsfaciliteiten overdrachtsbelasting, FBN 2018/29
 • Interpretatiekwesties in de overdrachtsbelasting, NTFR 2018/1461
 • Recente rechtspraak inzake de fusie- en splitsingsfaciliteit in de overdrachtsbelasting, FBN 2018/25
 • Vermogensetikettering van vastgoed in bedrijfsopvolgingssituaties, WFR 2018/48
 • Actualiteiten inzake het begrip woning in de overdrachtsbelasting, FBN 2018/18

2017

 • De bezitseis in de BOR en de aankoop van ‘losse’ vermogensbestanddelen, NTFR 2017/2851
 • Fusies en splitsingen in de overdrachtsbelasting, PE Tijdschrift Bedrijfsopvolging, 2017/3, blz. 6-11
 • De heffingsmaatstaf in de overdrachtsbelasting bij de verkrijging van aandelen, WFR 2017/102
 • Bedrijfsopvolging en vastgoed; actuele ontwikkelingen, FBN 2017/5
 • Het begrip ‘woning’ in de overdrachtsbelasting; de Hoge Raad schept duidelijkheid! FBN 2017/2

2016

 • Toepassing ‘oude’ wetgeving op later verantwoorde voordelen, NTFR-B 2016/41
 • De (on)wenselijkheid van een beleggingsfictie voor vastgoed in de BOF; een verduidelijking, WFR 2016/214
 • Art. 4 Wet BRV en bedrijfsopvolging, PE Tijdschrift Bedrijfsopvolging 2016/4, blz. 6-12
 • De ontwikkelende vastgoedbelegger in de inkomstenbelasting, S.M.H. Dusarduijn, J.L.M. Gribnau en F.J. Elsweier (red.), Van der Geldbundel, 2016, blz. 239-246
 • Fiscale aspecten van ruziesplitsing, FBN 2016/45
 • Onzakelijke lening, resultaatinkomen en tbs, NTFR-B 2016/26
 • De kwalificatie als woning in de overdrachtsbelasting, WPNR 2016/7114, blz. 557-563
 • Vastgoed als werkzaamheid in de inkomstenbelasting, FBN 2016/28
 • Bedrijfsopvolging en vastgoedvennootschappen: einde van een discussie? WFR 2016/127
 • De BOF-arresten van april 2016, FBN 2016/24
 • De zakelijkheidstoets van de fusiefaciliteit in de overdrachtsbelasting, FBN 2016/10
 • Afscheid van 2015 en vooruitblik naar 2016 (Opinie), NTFR 2016/1
Contact

Indien u vragen heeft over de fiscale aspecten van vastgoed of behoefte heeft aan een advies in een concrete casus, dan kunt u het formulier hieronder invullen. U kunt uiteraard ook een mail sturen of bellen.